Vrij bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

De stichting staat voor een holistische klantbenadering en biedt een platform waar partijen uit de orthopedische zorgmarkt samen kunnen komen voor:

  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Innovatie
  • Samenwerking

Onze missie

Kwaliteit van leven verbeteren door ervoor te zorgen dat mensen kunnen blijven bewegen ondanks (chronische) problemen aan lijf en leden. Wij willen dat mensen zelf aangeven wat kwaliteit voor hen betekent; dit is namelijk voor ieder individu verschillend. Wij willen dit bereiken door kennis van verschillende partijen met elkaar te verbinden.

Positionering 

De stichting houdt zich bezig met ketenbrede overkoepelende belangen en thema’s en richt zich op samenwerking met onder meer onderzoekers, artsen en belangenverenigingen.

Achtergrond

Mensen met (chronische) problemen aan het bewegingsapparaat streven naar een bepaalde kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij.

Herstel en verbetering zijn afhankelijk van de juiste behandeling bestaande uit een goede begeleiding met eventueel het juiste hulpmiddel. Patiënt en zorgaanbieder hebben er behoefte aan dat deze essentiële onderdelen goed op elkaar afgestemd zijn. De praktijk is dat deze zorg fragmentarisch wordt aangeboden. Daarnaast is er te weinig ruimte of onvoldoende incentive om vanuit de verschillende disciplines gezamenlijke initiatieven te ontplooien.

Onderzoek is nodig om beter te weten wat voor elke individuele patiënt nodig is in relatie tot het beter kunnen bewegen en daarmee functioneren in het dagelijks leven. Ook moet uitgezocht worden hoe gevonden oplossingen in praktijk gebracht kunnen worden.

pop

Holistische klantbenadering

Kwaliteit

Wij ons richten op de verbetering van bewegen en mobiliteit en zodat betere kwaliteit van leven wordt bereikt

Advies

Wij ons richten op advies om beter te kunnen functioneren met behulp van een hulpmiddel of een behandeling of een combinatie van beide

Preventie

Wij richten ons op preventie om verslechtering te voorkomen