… Ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden van sensoren binnen de hulpmiddelenzorg thema tweede rondetafelconferentie van 2017 

Patiënt en professional zijn het eens. Het aanmeten van orthopedische hulpmiddelen zoals een prothese of orthopedische schoenen en de bijbehorende behandeling is een intensief traject met een grote fysieke en psychische belasting voor de patiënt. Daarom is continue verbetering van de kwaliteit van de behandeling nodig.

Enabling technology van digitaal modelleren en 3D printen in combinatie met sensoren die druk, schuifkracht, vocht en temperatuur meten, is een toekomstbestendige oplossing die patiëntvriendelijk is en bijdraagt aan therapietrouw.

Digitaal productieproces

Livit is marktleider op het gebied van digitaal aanmeten, corrigeren met CAD CAM en gerobotiseerd produceren van orthopedische hulpmiddelen. Hiervoor zijn manuele handelingen vertaald naar algoritmes die gebruikt worden voor digitale toepassing. Het aanmeten met behulp van gips behoort daarmee langzamerhand tot het verleden. Hiermee zijn we in een tijdperk gekomen waar nauwkeuriger, klantvriendelijk en millieuvriendelijk wordt gewerkt.

3D printen in de medische wereld

Toepassing van 3D printen binnen de orthopedie is een relatief nieuwe ontwikkeling. Livit heeft grote stappen gezet in de technologie en materiaalontwikkeling die dit mogelijk maken. Het 3D printen van siliconen zijn nu nog zachte siliconen met een shore waarde van 40, maar op dit moment is onderzoek gaande naar mogelijkheden tot shore waarde 140. Materialen voor bijvoorbeeld het behandelen van littekens moeten superglad zijn. Technisch is dit mogelijk door SLS (Selective Laser Sintering) genoemd. Met de nieuwste printers is het mogelijk om grote batches in korte tijd te printen. 3D geprinte steunzolen van Livit zijn wetenschappelijk bewezen en garanderen de ideale pasvorm en ondersteuning. Het materiaal is duurzaam en digitale verwerking en opslag zorgen dat de steunzool precies naar de voet wordt gemaakt en dat exacte duplicaten mogelijk zijn.

Sensoren

Nanotechnologie maakt het mogelijk om nieuwe generaties sensoren te ontwikkelen die kleiner, goedkoper en nauwkeuriger zijn. Voorbeelden van deze sensoren zijn te vinden in auto’s (bijv. versnellingsopnemers) en mobiele telefoons (bijv. microfoontjes). Op niet al te lange termijn zijn toepassingen met deze technologie ook in de medische sector en specifiek de orthopedie sector te verwachten.

Bij orthopedische schoenen of prothesekokers kunnen sensoren worden ingezet die de druk meten. Daarnaast kunnen temperatuur-, vocht- en flowsensoren worden toegevoegd die de werking van het hulpmiddel en de gebruiksvriendelijkheid nog verder vergroten. Het mooie van de sensoren is dat ze verwerkt kunnen worden ín het materiaal, ze komen dus niet direct in contact met de huid.

Andere toepassing is haptic feedback, waarbij de arts op afstand precies meekrijgt wat er bij de patient aan de hand is. Hierdoor wordt het ook mogelijk om een consult op afstand te laten plaatsvinden. De arts controleert en analyseert vooraf. Wanneer nodig wordt de patiënt gevraagd naar het spreekuur te komen. Als er geen problemen zijn gesignaleerd en als het hulpmiddel geen aanpassingen nodig heeft, kan de patiënt samen met de arts evalueren vanuit de eigen vertrouwde omgeving.

 

I

Het gesprek met experts en professionals

Op een inspirerende manier zijn relevante ervaringen en toepasbare casuïstiek uit de praktijk met elkaar gedeeld. Het gesprek is vooral bedoeld om meer inzicht te verkrijgen in de thematiek sensortechnologie en hulpmiddelenzorg. Men is aan de slag gegaan met een aantal stellingen om onderstaande vraagstukken te kunnen fileren:

Welke toepassingen zien we; wat kan deze thematiek betekenen voor de hulpmiddelenzorg

Wat betekent deze technologie voor (het beheersen van) de zorgkosten

Welke evidence is nodig om deze technologie breed toepasbaar te krijgen

Per stelling heeft men tot de kern willen komen.

Een hulpmiddel met een sensor is van toegevoegde waarde voor de patiënt, zorgverlener, onderzoeker en zorgverzekeraar mits het middel gebruikt kan worden om betere uitkomsten te krijgen zoals meer therapietrouw en hogere kwaliteit van leven

Innovatieve hulpmiddelen en nieuwe technologie moeten functioneel en doelmatig zijn en er moet een hulpvraag zijn; deze criteria kunnen zorgen voor beheersbare zorgkosten

Innovatieve ontwikkeling zoals een hulpmiddel met een sensor moet voldoen aan stand van de wetenschap en praktijk (EBM); potentiële gebruikers moeten in een vroeg stadium betrokken worden; wat wil de patiënt? Met behulp van pilots of trials kan de toepassing worden getoetst op toepasbaarheid en doelmatigheid

Samen verder

Het moge duidelijk zijn dat het gesprek tot verdere discussie leidt. Inmiddels zijn er dan ook al gezamenlijke initiatieven gestart. Daarnaast zijn er zaken die nog verder uitgezocht moeten worden, onder meer de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de data en de nodige klinische zaken zoals het opbouwen van voldoende data (big data) rekening houdend met regelgeving m.b.t. privacy en het eigendom van de data.

Contact

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Stichting Vrij Bewegen, info@stichtingvrijbewegen.nl of met Esther Mik, Manager Zorg en Allianties, Livit Orthopedie, emik@livit.nl